Tin tức

18w05a: Tùy chỉnh thanh máu boss

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm! Mọi thay đổi đều có thể xảy ra trước khi ra mắt bản chính thức.

- Thêm lệnh mới /bossbar
- Thêm gợi ý các lựa chọn mục tiêu cơ bản (@e, @a, @p, @r)
- Cập nhật việc dịch thuật từ dự án crowdin (sẽ có bài viết về dự án này sau)
- Sửa đa số lỗi

Cái nhìn sơ qua về BossBar

Nguồn: Minecraft.net

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage