Tin tức

18w06a: Tùy chỉnh công thức nung và thế giới

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm! Mọi thay đổi đều có thể xảy ra trước khi ra mắt bản chính thức.

- Trả lại lệnh /ehchant
- Thêm sách công thức nung
- Viết lại hệ thống tạo thế giới
- Thêm gợi ý lệnh mới
- Thêm vật phẩm mới và gán mới

Công thức nung ra mắt đồng nghĩa với việc có thể tùy chỉnh chúng thoải mái cho các gói tài nguyên. Các bản đồ, thế giới phiêu lưu sau này sẽ ngày càng phong phú hơn về lối chơi.
Ngoài ra còn có tùy chỉnh cách tạo thế giới nhưng tiếc rằng tính năng này vẫn còn lỗi, chưa thể dùng được trong bản thử nghiệm này.

Nguồn: Minecraft.net

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage