Tin tức

18w07a: Bơi cùng rùa trong bản thử nghiệm mới nhất

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm! Mọi thay đổi đều có thể xảy ra trước khi ra mắt bản chính thức.

- Thêm Phantom (Bóng ma)
- Thêm Rùa
- Thêm khả năng bơi dưới nước
- Thêm cột bong bóng
- Thêm khả năng cạo vỏ khối gỗ
- Thêm đinh ba và 4 loại phù phép mới
- Con mực sẽ phun mực khi bị tấn công
- Thêm rong biển, rong biển khô và khối rong biển
- Thêm phiến và bậc thang lăng trụ biển
Và vô số thứ khác không được đề cập đến.


Xem qua một số thay đổi tại đây

Nguồn: Minecraft.net

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage