Tin tức

18w08a: Hang và vực dưới biển

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm! Mọi thay đổi đều có thể xảy ra trước khi ra mắt bản chính thức.
- Biển tách ra thành 10 môi trường biển khác nhau. Chủ yếu chia theo 5 mốc nhiệt độ: đóng băng, lạnh, thường, ấm, nóng.
- Thêm hang và vực dưới biển
- Thêm nút dịch chuyển tới tọa độ hiển thị khi dùng lệnh /locate


Xem qua một số thay đổi tại đây

Nguồn: Minecraft.net

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage