Tin tức

18w08b: Cá bơi khắp các đại dương

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm! Mọi thay đổi đều có thể xảy ra trước khi ra mắt bản chính thức.
- Thêm 3 loại cá sinh vật: cá tuyết, cá hồi và cá nóc. Bạn có thể dùng xô nước để bắt chúng.
- Tầm nhìn ở dưới nước sẽ sáng dần.
- Xóa bỏ hiệu ứng tầm nhìn dưới nước của thuốc thở dưới nước và phù phép hô hấp.
- Vùng biển ấm và nóng sẽ có cát dưới đáy biển.
- Rong khô có thể chế thành khối và ngược lại.

Xem qua một số thay đổi tại đây

Nguồn: Minecraft.net

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage