Tin tức

18w09a: Sự xuất hiện của tàn tích dưới biển

Lưu ý: Đây chỉ là phiên bản thử nghiệm! Mọi thay đổi đều có thể xảy ra trước khi ra mắt bản chính thức.

- Thêm tàn tích dưới biển với nhiều hình dạng, kiểu dáng khác nhau.
- Thêm khối san hô: Có 5 màu, cần nước để sống.
- Bóng ma không còn xuất hiện ở the end.
- Bóng ma sẽ biến mất vào ban ngày.

Xem qua một số thay đổi tại đây

 

Nguồn: Minecraft.net

 

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage