Hướng Dẫn

Các loại Mob trong Minecraft

Passive mobs( mobs Hiền lành)

Là loại mobs mà kể cả khi ta tấn công chúng chúng cũng sẽ không đánh trả lại người chơi


1[​IMG] 2[​IMG] 3[​IMG] 4[​IMG] 5[​IMG] 

1, Bat ( Dơi)
2,Chicken ( Gà)
3, Cow ( Bò)
4, Mooshroom ( Bò nấm) 
5, Pig ( Lợn)

6[​IMG] 7[​IMG] 8[​IMG] 9[​IMG] 10[​IMG] 

6, Rabbit ( Thỏ)
7, Sheep ( Cừu)
8, Skeleton Horse ( Ngựa xương) 
10, Squid ( Mực)
11, Villager ( Dân làng)


Neutral mobs( mobs Trung lập)

Là loại mobs bình thường sẽ không tấn công ta trừ khi trong trường hợp đặc biệt

11[​IMG] 12[​IMG] 13[​IMG] 14[​IMG] 15[​IMG] 

11, Cave Spider ( Nhện hang) - Sẽ tấn công người chơi nếu Nguồn sáng < 9 
12, Enderman - Sẽ tấn công người chơi nếu bị Tấn công
13, Polar Bear ( Gấu bắc cực) - Sẽ tấn công người chơi nếu bị Tấn công
14, Spider ( Nhện) - Sẽ tấn công cưới chơi khi Nguồn sáng < 11 hoặc bị Tấn công
15, Zombie Pigman ( Lợn thây ma) - Sẽ tấn công người chơi nếu bị Tấn công


Hostile mobs( mobs Thù địch)

Là loại mobs chỉ cần chúng thấy người chơi là sẽ tấn công ngay lập tức

16[​IMG] 17[​IMG] 18[​IMG] 19[​IMG] 20[​IMG]

16, Blaze ( Quỷ lửa) 
17, Chicken Jockey ( Thây ma cưỡi gà) 
18, Creeper
19, Elder Guardian (Cá giám hộ lớn)
20, Endermite ( Rận Ender)
 
21[​IMG]22 [​IMG] 23[​IMG] 24[​IMG] 25[​IMG] 26[​IMG] 

21, Evoker ( Kẻ chiêu hồn)
22, Ghast ( Ma địa ngục)
23, Guardian ( Cá giám hộ)
24, Husk ( Quái khô tàn)
25, Magma Cube ( Khối dung nham)
26, Shulker 


27[​IMG] 28[​IMG] 29[​IMG] 30[​IMG] 31[​IMG] 32[​IMG] 
 
27, Silver Fish ( Cá bạc)
28, Skeleton ( Bộ xương)
29, Skeleton Horseman (Bộ xương cưỡi ngựa xương)
30, Slime ( Quái vật chất nhầy)
31, Spider Jockey ( Bộ xương cưỡi nhện)
32, Stray ( Quái lang thang)

 

33[​IMG] 34[​IMG] 35[​IMG] 36[​IMG] 37[​IMG] 38[​IMG] 
 
33, Vex ( Hồn ma bay)
34, Vindicator ( Kẻ biện hộ)
35, Witch ( Phù thủy)
36, Wither Skeleton ( Bộ xương khô hép)
37, Zombie ( Thây ma)
38, Zombie Villager ( Thây ma dân làng)
 
Tameable mobs( mobs Thú nuôi) 

Là loại mobs có thể giúp đỡ bạn trong việc sinh tồn - VD như chở đồ, bảo vệ chủ

39[​IMG] 40[​IMG] 41[​IMG] 42[​IMG] 43[​IMG] 44[​IMG]
 
39, Donkey ( Con lừa) 
40, Horse ( Ngựa)
41, Llama ( Lạc đà nam mỹ)
42, Mule ( Con la)
43, Ocelot ( Mèo)
44, Wolf ( *beep* sói) - Sẽ là mobs trung lập khi bạn chưa thuần hoá

Utility mobs( mobs Hữu ích)

là loại mobs bảo vệ người chơi bằng cách đánh lại mobs thù địch 

45[​IMG] 46[​IMG] 
 
45, Iron Golem
46, Snow Golem

Boss mobs( mobs trùm)

Là loại mobs được thiết kế có sức mạnh lớn, gây thiệt hại và rủi ro chết cao cho người chơi. Chúng có khả năng miễn dịch với mọi hiệu ứng và có thể nhìn thấy các mobs dính hiệu ứng tàng hình 

47[​IMG] 48[​IMG] 49[​IMG] 
 
47, Ender Dragon ( Rồng Ender)
48, Wither ( Quái vật khô héo) 
49, Elder Guardian ( Cá giám hộ lớn- là boss trên Pocket Edition)

Unused mobs( mobs Chưa sử dụng)

Là loại mobs chỉ có thể tìm thấy trong mã code và được xuất hiện bằng lệnh /summon

50[​IMG] 51[​IMG] 
 
50, Giant ( Thây ma khổng lồ)
51, Killer Bunny ( Thỏ sát thủ)

Removed mobs( mobs Đã bị xóa)

Là loại mobs đã bị xóa tại các phiên bản mới nhất, chỉ có thể thấy ở các phiên bản cũ hơn

 
52[​IMG]53[​IMG]54[​IMG]55[​IMG]56[​IMG]
 
52, Beast Boy
53, Black Steve
54, Human
55, Rana
56, Steve

 

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage