Game Mode

Hướng dẫn chế độ chơi Towny

Kết quả hình ảnh cho towny minecraftTowny là một chết độ chơi gần gũi nhất với Minecraft Single Play truyền thống. Ngoài việc sinh tồn giữa thiên nhiên và chiến đấu với bầy quái vật thì bạn sẽ có thêm một chút "bận rộn" đến từ những người chơi khác. Cuộc sống của bạn trong thế giới Minecraft sẽ trở nên đầy sôi động.

Thị trấn là phần cơ bản nhất của Towny, cho phép mọi người tập hợp và làm việc cùng nhau như một nhóm. Một thị trấn cũng có một ngân hàng mà thị trưởng có thể rút khỏi.Một thị trưởng cũng có những trợ lý có cùng quyền hạn với chính mình.Thị trấn có thể có thuế.Một người chỉ có thể là cư dân của 1 thị trấn .Thị trấn được chia rộng hay không là tùy vào số cư dân đang trong thị trấn

Thị trấn có điểm khác biệt là có thể phân chia đất . bán đất (plot),Hệ thống cấp bậc phong phú.

 

Kết quả hình ảnh cho towny minecraft

[1LỆNH VỀ TOWN

Town là mảnh đất Hoang đã được một chủ đất mua lại, thành lập thị trấn riêng và tổ chức các hoạt động xây dựng, sinh tồn...

Mục 1: Lệnh sử dụng Towny

- Lệnh cơ bản

 • /town (hiển thị thông tin towny bạn đang tham gia )
 • /town help (hiển thị các lệnh bạn có thể sử dụng trong towny)
 • /town new  (tạo 1 town mới)
 • /town join  (Xin tham gia 1 town của người khác)
 • /town claim (mua đất cho town)
 • /town claim outpost (mua đất ở vị trí cách xa town)
 • /town claim  ( mua đất với bán kính đã chọn từ vị trí đang đứng)
 • /town claim auto ( mua đất với số tiền và số plot có thể mua )
 • /town unclaim (huỷ đất của town ở vị trí đang đứng)
 • /town unclaim all ( huỷ tất cả đất đã mua trong town)
 • /town unclaim  (huỷ đất với bán kính đã chọn từ vị trí đang đứng)
 • /towny add < Tên>: ( thêm 1 người nào đó vào towny của bạn )
 • /town leave (rời khỏi town hiện tại)
 • /town withdraw (rút tiền khỏi ngân hàng town)
 • /town deposit (chuyển tiền vào ngân hàng town)
 • /town kick  - Kick một người trong town ra khỏi town
 • /town delete (xóa town hiện tại)

 

- Lệnh mở rộng

 • /town here (hiển thị thông tin towny bạn đang đứng)
 • /town list (hiển thị danh sách tất cả các towny trong server)
 • /town online (hiển thị người chơi đang online trong towny)
 • /town spawn (dịch chuyển đến towny của bạn)
 • /spawn  (dịch chuyển đến towny khác)
 • /town unclaim all (bán tất cả đất của town)
 • /town ranklist (xem cấp bậc người chơi trong town)
 • /town rank add/remove  (thêm hoặc xóa hạng của người chơi hiện tại trong town, các hạng có thể add: assistant, helper,vip và sheriff)
 • /town board  - thêm thông báo khi người trong town online
 • /town homeblock – thiết lập nơi để spawn về town
 • /town outpost - thiết lập vị trí outpost cho town
 • /town outpost  - dịch chuyển đến nơi outpost đã mua
 • /town perm - Xem các chính sách của town
 • /town reslist - Xem đầy đủ danh sách người trong town
 • /town buy bonus  - mua thêm plot để mua đất cho town

 

Mục 2: Lệnh quản lý Towny

- Lệnh cơ bản

 • /town set homeblock - Chọn vị trí nhà chính và dịch chuyển cho town
 • /town set spawn - Chọn vị trí spawn cho town
 • /town set name  - thay đổi tên town của bạn
 • /town set mayor  - chuyển chức thị trưởng cho người khác
 • /town set perm - cài đặt các chính sách cho town
 • /town set outpost - Chọn 1 mảnh đất của town thành outpost
 • /town set jail - Chọn 1 mảnh đất thành nhà tù của town
 • /town set tag  - Đổi tên town trên khung chat
 • /town set tag clear - Xóa đổi tên town trên khung chat
 • /town set taxes  - đặt thuế cho town
 • /town set plottax  - đặt thuế cho các thành viên sở hữu plot trong town
 • /town set plotprice  - đặt giá bán mặc định cho các plot trong town
 • /town set shoptax  - đặt giá thuế cho các thành viên sở hữu shop trong town
 • /town set shopprice  - đặt giá bán mặc định cho các plot shop trong town
 • /town set embassyprice  - đặt giá bán mặc định cho các plot ngoại giao
 • /town set embassytax  - đặt giá thuế cho các thành viên sở hữu plot ngoại giao trong town


- Các lệnh cái đặt nâng cao

 • /town toggle explosion - cho phép hoặc ko cho phép nổ trong town
 • /town toggle fire - cho phép hoặc ko cho phép lửa cháy trong town
 • /town toggle mobs - cho phép hoặc ko cho phép mobs (quái vật) sinh ra trong town
 • /town toggle pvp - cho phép hoặc ko cho phép PVP (đánh nhau) trong town
 • /town toggle open - cho phép mở cửa cho mem join thoải mái hoặc đóng cửa
 • /town toggle taxpercent - quy đinh thuế theo kiểu phần trăm hay số xác định
 • /town toggle public - cho phép hoặc không cho phép người khác spawn đến town bạn
 • /town toggle jail  - Giam giữ thành viên ... vào nhà tù số ...


- Các lệnh quy định chính sách trong Town:

 • /t set perm build on/off - Bật tắt chế độ xây dựng trong town
 • /t set perm destroy on/off - Bật tắt chế độ phá block trong town
 • /t set perm switch on/off - Bật tắt công tắc trong town
 • /t set perm itemuse on/off - Bật tắt quyền sử dụng item với bất cứ ai trong town
 • /t set perm {resident/ally/outsider} {build/destroy/switch/itemuse} {on/off}: bật tắt xây dựng/phá block/công tắc/sử dụng đối với cư dân/đồng minh/người ngoài

 

Hình ảnh có liên quan

[2] LỆNH PLOT

PLOT là 1 phần trong Town, khi chủ town tạo ra towny và muốn chia nhỏ ra thành các lô đất để giao cho từng member trong town quản lý, những mảnh đất được chia ra đó chính là PLOT.

Mục 1: Lệnh sử dụng Plot

- Lệnh cơ bản

 • /plot - Hiển thị các lệnh về Plot
 • /plot forsale - Lệnh để chủ town định giá bán của 1 lô đất nằm trong Town
 • /plot forsale circle/rect - Lệnh để chủ town định giá bán của các lô đất với bán kính theo hình tròn/hình chữ nhật lô đất nằm trong Town
 • /plot notforsale - Lệnh để chủ Town hủy mua 1 mảnh đất đã đặt giá bán trước đó
 • /plot notforsale circle/rect - Lệnh để chủ town huỷ bán đất của các lô đất với bán kính theo hình tròn/hình chữ nhật lô đất nằm trong Town
 • /plot claim - Lệnh để thành viên trong town mua mảnh đất chủ town đang bán
 • /plot claim auto - Lệnh để thành viên trong town mua toàn bộ mảnh đất chủ town đang bán
 • /plot unclaim – Lệnh để thành viên hủy quyền sở hữu đất đã mua từ chủ Town
 • /plot unclaim circle/rect - Lệnh để thành viên hủy quyền sở hữu đất đã mua từ chủ Town theo hình tròn/hình chữ nhật
 • /plot perm - Hiển thị quyền hạn của plot tại vị trí đang đứng
 • /plot perm hud - Bật/tắt hiển thị quyền hạn của plot

 

Mục 2: Lệnh quản lý Plot

- Các lệnh quy định chính sách trong plot:

 • /plot set shop - Đặt một plot làm shop
 • /plot set embassy - Đặt một plot làm đại sứ quán
 • /plot set arena - Đặt một plot làm đấu trường
 • /plot set wilds - Đặt 1 plot làm đất hoang
 • /plot set inn - Đặt 1 plot làm phòng trọ
 • /plot set jail - Đặt 1 plot làm nhà tù
 • /plot set name - Cho phép thị trưởng hoặc chủ sở hữu plot đổi tên plot họ sở hữu (plot sở hữu cá nhân sẽ hiển thị cả tên của cả người sở hữu và người đặt)
 • /plot set perm {on/off} - Điều chỉnh đường cong ranh giới của từng plot mà người chơi đang đứng
 • /plot set reset - Reset plot của bạn trở về hình dáng như ban đầu- Các lệnh cài đặt nâng cao

 • /plot toggle explosion - cho phép hoặc ko cho phép nổ trong plot
 • /plot toggle fire - cho phép hoặc ko cho phép lửa cháy trong plot
 • /plot toggle mob - cho phép hoặc ko cho phép mobs (quái vật) sinh ra trong plot
 • /plot toggle pvp - cho phép hoặc ko cho phép PVP (đánh nhau) trong plot
 • /plot toggle clear - Lệnh gỡ bỏ danh sách của các ID bị block của plot, sử dụng bởi thị trưởng sở hữu thị trấn hoặc là bởi người sở hữu plot trong plot của riêng họ


- Các lệnh chat 

 • /townchat (chuyển sang chế độ chat town) ( viết tắt /tc)
 • /tc  ( chat trên kênh town trong khi không chuyển chế độ hiện đang chat)
 • /nationchat (chuyển sang chế độ chat nation) ( viết tắt /nc)
 • /nc  ( chat trên kênh nation trong khi không chuyển chế độ hiện đang chat)
 • /global ( chuyển sang chế độ chat thế giới) ( viết tắt /g)
 • /g  ( chat trên kênh thế giới trong khi không chuyển chế độ hiện đang chat)
 • /a ( kênh chat của admin)
 • /m ( kênh chat của mod)


- Một số lệnh khác

 • (các lệnh "/town" có thể viết tắt là "/t" nhưng các lệnh "/towny" phải giữ nguyên lệnh mới gõ lệnh được)
 • /towny map - Xem bản đồ của towny
 • /towny time- Xem thời gian còn lại cho đến lần thu thuế tiếp theo
 • /towny top resident all/town/nation- Xem top town sở hữu số lượng người đông nhất
 • /towny top land all/town/nation- Xem top sở hữu số lượng đất nhiều nhất
 • /towny tree- Xem thêm một số điều khác về towny
 • /towny universe - Xem tất cả trạng thái về towny của server
 • /towny prices- Xem các loại tiền chi trả trong towny

 

Kết quả hình ảnh cho player minecraft

[3] LỆNH VỀ NGƯỜI CHƠI

Mục 1: Lệnh sử dụng Plot

 • /resident - Hiển thị thông tin của chính bạn trên màn hình
 • /resident  - Hiển thị thông tin của người chơi khác trên màn hình
 • /resident friend add  - Thêm người chơi đang online vào danh sách bạn bè
 • /resident friend add+  - Thêm người chơi offline vào danh sách bạn bè
 • /resident friend remove  - Loại bỏ người chơi online khỏi danh sách bạn bè
 • /resident friend remove+  - Loại bỏ người chơi offline khỏi danh sách bạn bè
 • /resident friend clearlist - Loại bỏ tất cả người chơi ra khỏi danh sách bạn bè

Mục 2: Các lệnh tương tác

 • /resident toggle map - bật bản đồ khi di chuyển qua đường ranh giới của plot
 • /resident toggle plotborder - Lệnh để hiện đường ranh giới plot khi bạn di chuyển qua nó
 • /resident toggle spy - quản trị viên có thể bật chat kênh gián điệp
 • /resident toggle reset - tắt tất cả chế độ (ở trên) đang hoạt động
 • /resident set perm - Xem thông tin về quyền hạn của người chơi
 • /resident set perm on/off - Bật/ tắt toàn bộ quyền hạn
 • /resident set perm friend/ally/outsider on/off - Bật/tắt quyền hạn của bạn bè/đồng minh/ người ngoài
 • /resident set perm build/destroy/switch/itemuse on/off - Bật/tắt quyền hạn xây dựng/ phá hủy/công tắc/vật phẩm
 • /resident set perm friend/ally/outsider build/destroy/switch/itemuse on/off - Bật/tắt quyền hạn của bạn bè/đồng minh/ người ngoài về xây dựng/ phá hủy/công tắc/vật phẩm đối với đất bạn sở hữu
 • /resident set perm reset - Reset toàn bộ thay đổi về quyền hạn trở về mặc định

 

Kết quả hình ảnh cho nation minecraft minecraft

[4LỆNH QUỐC GIA

Quốc gia là tập hợp sự liên kết giữa các Towny lại với nhau
Quốc gia được tạo dựng bởi quốc vương, người cầm đầu

Mục 1: Các lệnh cơ bản

 • /nation - hiển thị thông tin quốc gia của người chơi
 • /nation list - Liệt kê danh sách các quốc gia
 • /nation online - Hiển thị người chơi đang online trong quốc gia của bạn
 • /nation  - Hiển thị thông tin của quốc gia khác
 • /nation leave - rời khỏi quốc gia bạn đang ở (thị trưởng sử dụng)
 • /nation deposit  - Lệnh gửi tiền vào quốc gia của bạn
 • /nation withdraw  - Lệnh rút tiền khỏi quốc gia của bạn
 • /nation new  - Lệnh tạo ra một quốc gia mới (thị trưởng sử dụng)
 • /nation new  - Tạo ra 1 quốc gia mới, đặt thủ đô
 • /nation rank - Lệnh thiết lập người hỗ trợ (phó)/ danh hiệu cá nhân của quốc gia
 • /nation add  - Mời 1 town vào quốc gia của mình
 • /nation kick  - Loại bỏ 1 town khỏi quốc gia của mình
 • /nation delete  - Xóa quốc gia của bạn

Mục 2: Các lệnh chính sách

 • /nation ally - Đồng minh của quốc gia
 • /nation ally add  - Thêm một quốc gia làm đồng minh
 • /nation ally remove  - Loại bỏ một quốc gia khỏi danh sách đồng minh
 • /nation enemy add  - Thêm 1 quốc gia vào làm kẻ thù
 • /nation enemy remove  - Gỡ bỏ 1 quốc gia khỏi danh sách kẻ thù
 • /nation rank add  - Ban danh hiệu cho một người chơi
 • /nation rank remove  - Bãi bỏ danh hiệu của một người chơi
 • /nation set king  - Quốc vương ra lệnh đổi ngôi cho người khác
 • /nation set captial  - Đặt thủ đô của vương quốc
 • /nation set taxes  - Quốc vương đặt thuế cho toàn quốc gia
 • /nation set name  - đặt tên quốc gia
 • /nation set title  - Đặt biệt danh cho thành niên nation ( sẽ xuất hiện phía sau tên thành viên)
 • /nation set surname  - Đặt biệt danh cho thành niên nation ( sẽ xuất hiện phía trước tên thành viên)
 • /nation set tag  - Đổi tên nation trên khung chat
 • /nation set tag clear - Xóa việc đổi tên nation trên khung chat
 • /nation set neutral - Đặt trạng thái của nation là trung lập và không tham gia Towny war

 

 

Người đóng góp: Hoài Việt

You Might Also Like

Bình luận

Hỗ trợ Fanpage