Tag: phiên bản | VinaMine Minecraft VietNam

post-small4

CÓ GÌ MỚI Ở MINECRAFT 1.14 ?

Mặc dù phiên bản 1.13 chưa ra mắt nhưng Mojang đã có những động thái chuẩn bị cho phiên bản 1.14 - Bản cập nhật thủy sinh. Hiện tại, bản 1.14 được lên kế hoạch sẽ ra mắt vào quý 2 của năm...

Hỗ trợ Fanpage